900-777-356  

 

Polítiques de Privacitat

www.medicalhair.es pertany a la Societat INSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. i compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La utilització del lloc web atribueix la condició de client i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, per la qual cosa si no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes no haurà d'usar/accedir a aquest lloc web.

INFORMACIÓ GENERAL
I

NSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. amb NIF número B-83624551, carrer Príncipe de Vergara 17, baix 1 i 2, 28006 Madrid, Espanya. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 18.974, Llibre 0, Foli 153, Secció 8a, Fulla M331.431, Inscripció 1a. Adreça de correu electrònic: madrid@www.medicalhair.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONDICIONS D'ÚS


Tots els continguts del present lloc web, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat del INSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol tipus d'utilització i/o reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització dels seus legítims propietaris.

L'usuari es compromet a fer en tot cas un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen a través del lloc web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; provocar danys en els sistemes; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes susceptibles de provocar danys; i intentar accedir i/o utilitzar les dades o les contes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT


En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens subministri a través del lloc web www.medicalhair.es seran tractats de forma confidencial.
Les seves dades personals seran utilitzats únicament per a la prestació dels serveis oferts a través del lloc web.
Pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement a el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit dirigit al carrer Príncipe de Vergara núm. 17 – local 1, 28001 – Madrid, o correu electrònic a l'adreça madrid@www.medicalhair.es.

El client garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquestes.

LIMITACIONS DE LA RESPONSABILITAT
INSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. limita la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar al que es disposa en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i altra normativa aplicable.

MODIFICACIÓ DE DADES
INSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


La relació entre INSTITUT D'IMPLANTS I MEDICINA CAPIL·LAR S.L. i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Recupera el teu cabell, recupera confiança