900-777-356  

 

Espanya

Madrid

Príncipe de Vergara 17

Madrid

+34 91 564 3040

Benidorm

Av. Aigüera 6

Benidorm

+34 96 604 7300

Valencia

Gran Vía Ramón y Cajal 36

Valencia

+34 960 308 303

La finalitat i ús previstos, tant de les dades en si mateixos com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat o lliurar-li el producte adquirit. A continuació, podrà acceptar les finalitats que cregui convenients marcant la seva casella corresponent i clicant en el botó ACCEPTAR, tingui en compte que algunes finalitats poden ser necessàries per a poder-li prestar el servei. En el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar/lliurar el servei/producte associat.

Ha d'acceptar polítiques de privacitat i prestacions de serveis per a realitzar la consulta.

Recupera el teu cabell, recupera confiança